Сучасні ентеросорбенти для вашого здоров’я.

Сучасні ентеросорбенти для вашого здоров’я.

Ендоекологія (грец. «ендос» — всередині, «екос» — дім) — наука про екологію внутрішнього середовища організму. Те, як ми харчуємося, проводимо дозвілля, спимо, де працюємо і т.д. – все це позитивно або негативно впливає на нашу ендоекологію здоров’я.

Підтримувати гомеостаз, не допускаючи перевищення фізіологічного інтервалу жодним з метаболітів і фізико-хімічних параметрів («засмічення» міжклітинного середовища), особливо в результаті дії на організм токсичних речовин (стани інтоксикації).

Інтоксикація (з лат. in – в, всередину + з грец. toxikon – отрута) — патологічний стан, що виникає в результаті дії на організм токсичних (отруйних) речовин ендогенного або екзогенного походження.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно гострі інтоксикації забирають життя понад 250 тис. людей (4,3 на 100 тис. населення) і входять до числа 10 провідних причин смерті.

Які бувають токсини і методи активної детоксикації?

Під терміном «токсини» розуміють речовини, що володіють шкідливою дією на клітини організму.

Токсини існували в природі завжди, але за багато тисячоліть настала нова ера розвитку людства і зараз налічується більше 4000 тис. нових речовин, які називаються ксенобіотиками.

Ксенобіотики (від грец. ξένος — чужий і βίος — життя) — будь-які чужі для організму речовини, здатні порушувати перебіг біологічних процесів.

Сьогодні описано понад 50 різновидів бактеріальних токсинів, які за походженням поділяються на ендогенні (ендотоксини) і екзогенні (екзотоксини).

Залежно від етіопатогенетичних механізмів захворювання відбувається накопичення в кров’яному руслі різних за походженням токсичних і не ідентифікованих речовин. Тому необхідна умова терапії – своєчасне виведення з організму різного роду токсичних з’єднань!

У цих умовах важливу роль в комплексному лікуванні пацієнтів набувають сорбційні методи!

Ентеросорбція (від дав.-гр. ἔντερον — кишка і лат. sorbeo — поглинаю, втягую) — еферентний (від лат. efferens – виводячий) метод лікування, заснований на здатності деяких речовин зв’язувати і виводити з організму різні екзогенні речовини, мікроорганізми та їх токсини, проміжні та кінцеві продукти обміну речовин.

Ентеросорбенти як високоефективний та безпечний метод лікування

Ентеросорбенти – препарати медичного призначення, що володіють високою сорбційною ємністю, не руйнуються в шлунково-кишковому тракті та здатні зв’язувати екзо- і ендогенні речовини шляхом адсорбції, іонообміну або комплексоутворення.

Цілющі властивості ентеральних адсорбентів відзначали ще лікарі епохи Стародавнього Єгипту і Стародавньої Греції. Вони не до кінця розуміли принцип їх дії на організм, але зауважували, що застосування дає сприятливий ефект.

 • відсутність токсичних властивостей;
 • безпека (нетравматичність) для слизових оболонок;
 • хороша евакуація з кишечника;
 • хороші функціональні (сорбційні) властивості;
 • підтримання кишкової мікрофлори;
 • зручна лікарська форма.

Основними характеристиками ентеросорбентів є:

 • показник сорбційної ємності – кількість речовини, яку може поглинути сорбент на одиницю своєї маси;
 • здатність зв’язувати молекули різного розміру і маси, а також бактеріальні агенти;
 • активна поверхня ентеросорбенту — загальна площа адсорбуючої поверхні на одиницю маси препарату.

Новий принцип ентеросорбції – зверхвисокодисперсні сорбенти IV покоління

Завдяки дуже дрібним часткам діючої речовини (всього кілька 7-10 нанометрів) та їх електрохімічній активності, дані ентеросорбенти володіють дуже високою – понад 400 м² на грам – площею активної поверхні, яка дійсно корисна, а тому препарати особливо ефективні.

МАКСІСОРБ® — зверхвисокодисперсний оксид кремнію, ентеросорбент останнього покоління. Площа активної сорбції складає більше 400 м²/г. (1 грам) МАКСІСОРБа® = 800 таблеток активованого вугілля).

МАКСІСОРБ® — сорбує до 10 млрд мікробних тіл на 1 г речовини (феномен «бакаглютинації» – частинки препарату збираються на поверхні великих бактеріальних клітин, блокуючи життєво важливі ферменти і рецептори).

Широкий спектр застосування: гострі кишкові інфекції з синдромом діареї, харчові токсикоінфекції, гострі та хронічні екзогенні інтоксикації, абстинентний (похмільний) синдром, комплексне лікування в різних напрямках медицини (гепатології, ендокринології, хірургії, алергології, дерматології та ревматології).

Основні переваги:

 • швидкий початок дії (через 5 хв.) та реалізація сорбційного потенціалу через 10-30 хв;
 • не чинить шкідливої дії на слизову оболонку і виділяється в незмінному вигляді;
 • дозволений з 1 року;
 • немає речовин, які використовуються для склеювання, ароматизаторів, стабілізаторів та консервантів;
 • можливість застосування протягом тривалого часу за рахунок виборчої сорбції;
 • простота дозування та приготування;
 • лікарський засіб, а не БАД;
 • вітчизняний препарат, розробка українських вчених, доступна за ціною кожному.