Використання нано-імуномодулятора у комплексній терапії псоріатичної хвороби в осіб з надлишковою вагою.

Використання нано-імуномодулятора у комплексній терапії псоріатичної хвороби в осіб з надлишковою вагою.

псориаз

Псоріаз – один з самих часто реєстрованих дерматозів, вражаючи практично 2-3% всього населення земної кулі.

Псоріаз – це генетично детерміноване хронічне аутоімунне полісистемне захворювання мультифакторної природи, яке характеризується доброякісною гіперпроліферацією епідермісу, папулосквамозним висипом, стадійністю, нерідко тяжким клінічним перебігом з залученням до патологічного процесу опорно-рухового апарату та внутрішніх органів і відповідними морфологічними та функціональними змінами.

Порушення імунної системи та розвиток слабкої імунної відповіді у хворих даним дерматозом обумовлено антигенною мімікрією, генетичними факторами, які контролюють процеси нормальної диференціації імунокомпетентних клітин, збоєм або поломками нейро-гуморальних механізмів. Характерне зниження Т-лімфоцитів, зміна коефіцієнта співвідношення Т-хелперів/Т-супресорів за рахунок збільшення Т-супресорів, підвищення рівня імуноглобулінів класу IgG, IgA, компонентів компліменту С3, С4, що свідчить про активізацію в них процесів утворення аутоантитіл, циркулюючих імунних комплексів і, відповідно, пригнічення захисних механізмів. На підставі цього зроблено висновок, що патогенез при псоріазі в основному аутоімунний. Важливою патогенетичною ланкою імунних порушень при псоріазі є девіація цитокінового профілю по Th1-типу з підвищенням рівня інтерлейкінів (IL-8) та фактору некрозу пухлин (TNF-α), як ключового механізму хвороби.

У лікуванні псоріазу використовуються противірусні препарати, імуномодулятори, антигістамінні засоби, вітаміни, седативні, гіпосенсибілізуючі та ін. Особливе місце займають імуномодулюючі препарати. Уже багато десятиліть призначають імуностимулятори, які в своїй більшості морально застаріли, коли ще було мало знань про особливості роботи імунної системи. Тому більшість авторів вважало, що необхідно стимулювати імунітет, що призвело до зростання кількості хронічних захворювань. В останні роки імунологи стали наполегливо говорити про згубний вплив бездумної імуностимуляції, називаючи її імунним тероризмом.

Як відомо, нанотехнології дозволяють поліпшити властивості препарату, зробивши його на кілька порядків ефективніше та безпечніше щодо будь-якого аналога. Приставка «нано» в перекладі з грецького означає «карлик», 1 нанометр дорівнює 1*10-9 метра. Для лікарського препарату МЕРКУРІД створені молекули розміром всього 1,2 нм (для порівняння, розміри вірусів становлять від 20 до 300 нм). Використання надмалих молекул дозволяє наділити їх інформаційною складовою – ноу-хау розробників, що дає можливість препарату спочатку виявити зміни в роботі імунітету, а потім коригувати його – вперше реалізована інтелектуальна модуляція – «інтелектуальний імуномодулятор», спочатку визначає, а потім відновлює тільки порушені ланки імунітету, нормально функціонуючі не зачіпаються.

меркурид, меркурід, mercureid

МЕРКУРІД є комплексним гомеопатичним препаратом, який має протизапальні, імуномодулюючі, дезінтоксикаційні властивості, сприяє активації захисних сил організму, підвищує працездатність та загальну неспецифічну резистентність, нормалізує фактори протипухлинної (TNF-α), противірусного, протипаразитарного (IgA) захисту. Препарат застосовується сублінгвально. Гранули слід застосовувати під язик до повного розсмоктування, при необхідності гранули розчинити в невеликій кількості води. Дорослим рекомендується застосовувати по 7 гранул 3 рази на день, дітям з 6 років – по 3 гранули 3 рази на день. У гострих випадках протягом перших 2 год приймати разову дозу кожні 15 хвилин до настання поліпшення стану, але не більше 8 разів, після чого приймати 3 рази на день. Приймати за 15-20 хвилин до їжі або через 1 годину після їжі. Курс лікування – 3-4 тижні. Для досягнення стійкого результату рекомендується повторення курсу лікування з інтервалом 2 тижні.

Мета

Провести порівняльний аналіз ефективності застосування традиційної терапії та використання нано-імуномодулятора у хворих на псоріаз з надмірною вагою.

Матеріали та методи

Під наглядом перебувало 22 хворих (14 жінок та 8 чоловіків у віці від 20 до 64 років) з різними клінічними формами псоріазу та надмірною вагою. Групу контролю склали 20 практично здорових осіб.

Ступінь тяжкості псоріазу оцінювали за допомогою Psoriasis Area and Severity Index (PASI) – індекс PASI був представлений числом від 0 (відсутність хвороби) до 72 (самий важкий перебіг дерматозу). Діагностичне обстеження проводилося до і після курсу лікування. Всі хворі перебували на стаціонарному або амбулаторному лікуванні в клініці шкірних та венеричних захворювань Запорізького державного медичного університету.

Хворі були розділені на 2 репрезентативні групи.

  • 1-ша група: призначалась стандартна терапія;
  • 2-га група: на тлі стандартної терапії призначався нано-модулятор Меркурід за схемою 7 гранул 3 рази на день 3 тижні.

Результати дослідження

Хворі з поширеним вульгарним псоріазом становили основну частину – 90%, у 10% хворих виявлено ексудативний псоріаз. Часті загострення захворювання спостерігалися у 30% хворих та у всіх пацієнтів відзначалися в осінньо-зимовий період. При обстеженні хворих виявлено: прояви псоріатичної тріади Ауспітца у всіх хворих, індекс PASI склав 24,83±2,61. Псоріаз супроводжувався суб’єктивними симптомами (печіння, свербіж різного ступеня інтенсивності).

Після завершення курсу лікування відзначено зменшення індексу PASI у всіх хворих на псоріаз, але більш виражене його зниження відзначено у хворих 2-ї групи. Так, у хворих 1-ї групи під впливом стандартної терапії індекс PASI до лікування склав 25,77±2,15; після лікування – 16,12±0,88; спостерігається зниження індексу PASI на 37,1% (р<0,05). У хворих під впливом стандартної терапії та нано-імуномодулятора індекс PASI до лікування становив 24,67±2,09; після лікування – 10,09±0,79; спостерігається зниження індексу PASI на 59,1% (р<0,05). Таким чином, найбільш висока клінічна ефективність лікування хворих на псоріаз у осіб з надлишковою вагою спостерігалася при використанні стандартної терапії та застосування нано-імуномодулятора.

Висновки

Роблячи висновки про результати клінічного спостереження, можна стверджувати, що включення в схему лікування хворих на псоріаз з надмірною вагою нано-імуномодулятора показало більш високу ефективність проведеної терапії в порівнянні з традиційним лікуванням та хорошу переносимість препарату. Включення даного препарату в комплексне лікування хворих на псоріаз з надмірною вагою забезпечило більш швидку стабілізацію та регрес клінічних проявів захворювання. З огляду на широкий терапевтичний профіль дії та хорошу переносимість, вважаємо за доцільне рекомендувати до більш широкого застосування даного препарату в лікуванні ряду дерматозів, включаючи псоріатичну хворобу.